Divisió Escoles

Restauració per a centres d’Ensenyament

  •   Escoles infantils
  • Escoles
  • Col•legis majors
  • Internats i seminaris
  • Residències universitàries

Experiència màxima

Línies d’Actuació

Els nostres menús s’elaboren de manera artesanal i casolana, sota la supervisió del nostre Departament de Nutrició.

ALCESA ha implantat un Sistema Integral de Gestió, de conformitat amb les normes ISO 9001:2000 (Gestió de Qualitat) i ISO 14001:2004 (Gestió Mediambiental).

Alcesa desenvolupa la seva activitat en dues línies d’actuació :

1. Cuinar a les instal•lacions del centre

El nostre personal elabora els aliments a les instal•lacions del mateix centre, els serveix tot seguit i també s’encarrega de la recollida i neteja de les instal•lacions i de l’equipament.


COMANDES
El personal d’Alcesa farà les comandes als proveïdors segons els menús establerts, i s’encarregarà de la recepció de la matèria primera a les instal•lacions del Centre, i procedirà després a l’emmagatzematge i l’adequada conservació d’aquesta.

ELABORACIÓ
El personal de Alcesa aborarà els menús a les instal•lacions de la cuina del Centre.. S’elaboraran totes aquelles dietes necessàries per prescripció facultativa, així com menús culturals elaborats tenint en compte les característiques de cada zona geogràfica, i sempre d’acord amb l’estudi nutricional d’aquests.

NETEJA
El personal d’Alcesa s’encarregarà de la neteja referent al Servei d’Alimentació, neteja de cuina, parament de cuina i vaixella, i també de la neteja del menjador segons l’acord establert.

2. Servei transportat

En aquest sistema d’elaboració es cuinen els aliments a les nostres cuines centrals i es distribueixen posteriorment al Centre, els dies i horaris acordats prèviament. Aquest servei el podem realitzar de dues maneres diferents:


LÍNIA FREDA
Procés de cuina tradicional, envasat hermètic i conservació en fred dels plats preparats, mitjançant el qual, una vegada elaborat, s’abaixa la temperatura del producte durant un període aproximat de dues hores fins que s’arriba a 4ºC.

Aquest sistema productiu garanteix les qualitats organolèptiques.
Els aliments es distribueixen, es lliuren i es conserven a 4ºC i es regeneraran per al consum a una temperatura de 75ºC

CÀTERING CALENT
Procés de cuina tradicional, envasats en recipients isotèrmics a fi de mantenir la temperatura adequada fins a la recepció als centres de destinació (65ºC)