Monitors

per a Menjadors Escolars

 •  Tallers Educatius
 •  Activitats Temàtiques
 •  Vigilància i Control de Patis
 •  Activitats Extraescolars

i Personal Animador

Servei de personal cuidador de menjador, monitors i monitores, i personal animador

El nostre objectiu és Educar per a la salut, per a la convivència i per al temps lliure, tot creant actuacions participatives, vivencials, comunicatives, creatives i lúdiques.

Disposem d’un PLA DE FORMACIÓ molt complet, en el qual podem destacar:

 • Curs de monitor i monitora de menjador, i monitor i monitora escolar
 • Curs de personal manipulador d’aliments
 • Curs d’introducció a l’oci i al temps lliure
 • Reunions formatives i de desenvolupament del servei
 • Titulació oficial de Personal Monitor / Animador d’oci i temps lliure..

Entre els nostres Objectius més importants hi ha els següents:

 • La seva participació en la decoració del menjador, aportació de receptes, idees per a la realització d’esdeveniments.
 • Recollir les seves idees que ens ajudin a millorar.
 • Que participin i puguin sentir que allò que han creat és quelcom seu, així els farem sentir importants.
 • És un servei especialitzat d’animadors/es, cuidadors/es i monitors/es de temps lliure.
 • Els cuidadors/es de la nostra empresa treballen per integrar, en companyia de la família i l’escola, un bon nivell d’actuació en el qual coexisteixin tant un enfocament sanitari com educatiu.
 • Els nostres especialistes, coordinadament amb els educadors i les educadores, projecten idèntica actitud i valors a aquells que el Centre prova d’inculcar a l’alumnat.
 • En definitiva, suposen una extensió en la formació quotidiana dels escolars.